Verðskrá

Einingarverð eru án vsk.

Tímagjald per.klst í dagvinnu kr. 10.400

Lágmarksgjald, verk sem eru undir 2 tíma vinnu kr. 24.300 + akstur

VERKLIÐIR

VERÐ

Tímagjald per. klst í næturvinnu

kr. 16.800

Verkfæragjald pr. klst á

kr. 650

Akstur per. ferð

kr. 3.500

Akstur með rusl í Sorpu.

kr. 21.900

Útkall í yfirvinnu

kr. 67.200

Umsýsla á skýrslugerð og skil til mannvirkjastofnunar

kr. 25.000

Skoðunargjald fyrir tilboðsgerð (fellur niður við töku tilboðs)

kr. 25.000

Verðin gilda frá 1. janúar 2022


Við viljum benda viðskiptavinum á, að virðisaukaskattur fæst endurgreiddur samkvæmt lögum og má sjá hér.